Valberedningens förslag till styrelse 2022: 

Ordförande 1år omval: Katarina Sjöström 

Kassör 2 år omval:  Birgitta Åström 

Ledamot 2 år omval: Pethra Lundin

Suppleant 2 år nyval: Johanna Löthman 

 

Revisorer 1 år omval: Ingela Norin och Anne-Lie Tronelius

Revisorssuppleant 1 år omval: Anna-Lena Jonsson 

 

Kvarvarande i styrelsen:

Vice ordförande Jennie Siggstedt 1 år kvar

Sekreterare Åsa  Folke 1 år kvar

Suppleant Pernilla Johansson 1år kvar 

 

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte:

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. 
Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • uppgift om att den föreslagne kandiderar. 
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.