Policy ideellt och betalt arbete

Bakgrund:
Brukshundklubbens existens bygger på ideellt arbete, men det blir dock svårare och svårare att få till
framför allt kurser med bara ideella krafter. Nedan är ett försök att bena ut vad som gäller i olika
situationer, med syfte att få balans mellan ideellt och betalt arbete.

Styrelse- och kommittéarbete:
Är ideellt.
Dock, om styrelsen så beslutar, så kan viss del av verksamheten ske med betalning, så som kanske t
ex gräsklippning.

Tävlingar och prov:
Samtliga funktionärer som är medlemmar för klubben arbetar ideellt, oavsett funktion; domare,
tävlingsledare, spårläggare, etc. Även oavsett om man har avtal som instruktör. Dock kan viss
reseersättning utgå, sedan tidigare beslut, för insatser långt ifrån klubben, t ex spårsnitsling.
Behöver vi låna in funktionärer från andra klubbar så utgår ersättning och reseersättning enligt SBKs
normala taxa.

Kursverksamhet:
För detta finns ett antal varianter:
- Klubbens egna instruktörer/kursledare utan avtal kan få ersättning enligt dessa tre steg:
o Avstå helt från ersättning.
o 999 kr/år oavsett antal kurser.
o 499,50 per kurs, dock för max två kurser per år. Plus reseersättning för samtliga
kurser.

- Instruktörer som vi har avtal med:
o Ersättning per kurs och deltagare enligt avtal.
o För att komma ifråga för att ha avtal med Sandvikens brukshundklubb krävs:
 Medlemskap i Sandvikens Brukshundklubb.
 Företrädelsevis ha deltagit i ideellt arbete inom klubben(och förväntas
fortsätta bidra med ideellt arbete inom andra områden än
utbildningsområdet).
 Utbildning, erfarenhet och kunskap inom det område man håller kurser.
 Innehar F/FA-skattsedel.
- Instruktörer/kursledare utifrån:

o Enligt överenskommelse från fall till fall. Här kan alla varianter av fakturering och
ersättningsbetalning förekomma.

Allmänt gäller att för att komma ifråga för utbildning som Sandvikens Brukshundklubb står för så bör
man vara ideellt aktiv inom klubben.

Ersättning ideellt arbete:
För att uppmuntra ideellt arbete (styrelse, kommittéer, tävlingar, icke kontrakterade
instruktörer/kursledare) så kan uppmuntran ske i form av gratis träningsgrupper eller
gratis/rabatterat deltagande i t ex temakvällar/dagar och utbildning ordnad av distriktet.