Styrelse

 

Katta_200

 

ORDFÖRANDE

Katarina Sjöström

070-641 38 04

sandvikens.hundcenter@gmail.com

Läs mer om Katta

Jennie med hundar

 

VICE ORDFÖRANDE

Jennie Siggstedt

070-256 14 76 

jenniesiggstedt@hotmail.com

Läs mer om Jennie

 

 

 

Åsa Folke med Lumos

 

SEKRETERARE

Åsa Folcke

asa.folcke@gmail.com

Läs mer om Åsa

 

 

Brigitta Åström

 

KASSÖR

Birgitta Åström

076-118 67 69

astrombirgitta1@gmail.com

Läs mer om Birgitta

 

Pethra och Wera

 

LEDAMOT

Pethra Lundin

070-368 80 60

pethra.lundin@sandvik.com

Läs mer om Pethra

Pernilla suppleant

 

SUPPLEANT

Pernilla Johansson

073-9295155

pillan1976@hotmail.com

Läs mer om Pernilla

Susanne Lindgren

 

SUPPLEANT

Susanne Lindgren

070-289 48 30

susanne.lindgren@sandviken.se

Lär mer om Sussie 

Anne-Lie Tronelius

 

REVISOR

Anne-Lie Tronelius

070-989 08 56

antro@live.se

 

Ingela Norin

 

REVISOR

Ingela Norin

076-886 82 42

i.norin@telia.com

 

Lotta Östholm

 

VALBEREDNING

Lotta Östholm

070-312 01 33

charlotta.ostholm@gmail.com

Övriga i valberedningen:

Ann Essner

Anki Törnqvist