Styrelse

 

Katta_200

 

ORDFÖRANDE

Katarina Sjöström

070-641 38 04

sandvikens.hundcenter@gmail.com

Läs mer om Katta

Johanna L och Freja

 

VICE ORDFÖRANDE

Johanna Löthman

070-3973347

johannalothman79@gmail.com

Läs mer om Johanna 

 

 

 

Paula Sjöstedt

 

SEKRETERARE

Paula Sjöstedt

070-491 21 60

paula.h.sjostedt@gmail.com

Läs mer om Paula

 

 

Brigitta Åström

 

KASSÖR

Birgitta Åström

076-118 67 69

astrombirgitta1@gmail.com

Läs mer om Birgitta

 

Pethra och Wera

 

LEDAMOT

Pethra Lundin

070-368 80 60

pethra.lundin@sandvik.com

Läs mer om Pethra

Pernilla suppleant

 

SUPPLEANT

Pernilla Johansson

073-9295155

pillan1976@hotmail.com

Läs mer om Pernilla

Anki Widström presentation

 

SUPPLEANT

Ann-Kristin Widström

073-7189241

ankiwidstrom@gmail.com

Läs mer om Anki

Anne-Lie Tronelius

 

REVISOR

Anne-Lie Tronelius

070-989 08 56

antro@live.se

 

Ingela Norin

 

REVISOR

Ingela Norin

076-886 82 42

i.norin@telia.com

 

Jennie med hundar

 

VALBEREDNING

Jennie Siggstedt

jenniesiggstedt@hotmail.com

Övriga i valberedningen:

Åsa Folcke

Anki Törnqvist