Kommittéer

 

 

Agility

Anki Törnquist

070-641 26 04

ankitorn@gmail.com

Övriga medlemmar i kommittén:
Anna Sundberg
Emma Rokka
Caroline Nyström
Sofie Eriksson
 

Ingela Norin & Anne-Lie Tronelius

 

Rallylydnad

Ingela Norin & Anne-LIe Tronelius

i.norin@telia.com

076-886 82 42 Ingela

antro@live.se

070-989 08 56 Anne-Lie

Övriga medlemmar i kommittén:
Katarina Sjöström
Pethra Lundin
Åsa Folcke
 
Anna-Lena Jonsson

 

Lydnad

Anna-Lena Jonsson

070-456 27 43

annalenajonsson@outlook.com

Övriga medlemmar i kommittén:
Pethra Lundin
Emma Rokka
 
 

Lotta Östholm

 

Bruks

Lotta Östholm

070-312 01 33

charlotta.ostholm@gmail.com

Övriga medlemmar i kommittén:
Ann Essner
Pernilla Johansson
Anki Widström
Tina Rokka
Maria Mattson presentation

 

Hoopers

Maria Mattsson

sagolika.arik@gmail.com 

 

 

Tjänstehund

Ann-Sofie Söderström

ann-sofie.soderstrom@hotmail.se

 

Jennie med hundar

 

Hundägarutbildning

Jennie Siggstedt

070-256 14 76

jenniesiggstedt@hotmail.com

 

Ann Essner

 

Fastighet

Ann Essner

070-6927562 (svarar endast på sms)

fastighet.sandvikensbk@gmail.com

 

Katta

 

PR/Info & Webmaster 

Katarina Sjöström

070-641 38 04

PR.InfoSandvikensBK@gmail.com

 

Brigitta Åström

 

Vägförening

Birgitta Åström

076-118 67 69

astrombirgitta1@gmail.com

 

Avatar

 

Kök

Vakant