Styrelse

 

ORDFÖRANDE

Bosse Björklund
bosse.bjorklund@hotmail.com
073-6860504

VICE ORDFÖRANDE

Caroline Remula
caroline_remula@hotmail.com
072-1598424

SEKRETERARE

Monica Matsson
mmattsson63@gmail.com              

 

 

KASSÖR

Katarina Sjöström
sandvikens.hundcenter@gmail.com
070-6413804

LEDAMOT

Lotta Östholm                                               charlotta.ostholm@gmail.com

 

SUPPLEANT

Arnold Peterson
peterson.arnold@gmail.com
070-6670770

SUPPLEANT

Magnus Andersson
nilsesgard@telia.com
073-2743113

REVISOR

Eva Elfström
eva.elfstrom@gavlenet.se

REVISOR

Ann-Sofie Söderström
ann-sofie.soderstrom@hotmail.com

VALBEREDNING

Isabell Eriksson Tronelius

bella.eriksson96@hotmail.se

VALBEREDNING

Ledamot Vakant

VALBEREDNING

Suppleant Vakant