Sektorer och Kommittéer

Tävling

Birgitta Åström
astrombirgitta1@gmail.com             076-1186769

 

 

Agility

Kristina Solander
kristinasolander@hotmail.com
073-7232830

 

 

Rallylydnad

Caroline Remula
caroline_remula@hotmail.com
072-1598424

 

 

Mentalitet

Magnus Andersson
nilsesgard@telia.com
073-2743113

 

 

Tjänstehund

Ann-Sofie Söderström
ann-sofie.soderstrom@hotmail.com

 

 

Hundägarutbildning

Arnold Peterson

peterson.arnold@gmail.com

 070-6670770

 

 

 

 

 

Fastighet

Arnold Peterson
peterson.arnold@gmail.com
070-6670770

 

 

Webmaster

Caroline Remula
caroline_remula@hotmail.com
072-1598424

 

 

PR/Info

Caroline Remula
caroline_remula@hotmail.com
072-1598424

 

 

Vägförening

Bosse Björklund
bosse.bjorklund@hotmail.com
073-6860504

 

 

Kök

Vakant