Sektorer och Kommittéer

Bruks och Lydnad

Birgitta Åström
astrombirgitta1@gmail.com             076-1186769

 

 

Agility

Anki Törnquist
ankitorn@gmail.com
070-6412604

 

 

 

 

 

 

Rallylydnad

Caroline Remula
caroline_remula@hotmail.com
072-1598424

 

 

Mentalitet

Magnus Andersson
nilsesgard@telia.com
073-2743113

 

 

Tjänstehund

Ann-Sofie Söderström
ann-sofie.soderstrom@hotmail.com

 

 

 

Hundägarutbildning

Anna Ragnarsson

anna.ragnarsson@icloud.com

070-4829208

 

 

 

 

 

 

Fastighet

Arnold Peterson
peterson.arnold@gmail.com
070-6670770

 

 

Webmaster

Caroline Remula
caroline_remula@hotmail.com
072-1598424

 

 

PR/Info

Caroline Remula
caroline_remula@hotmail.com
072-1598424

 

 

Vägförening

Bosse Björklund
bosse.bjorklund@hotmail.com
073-6860504

 

 

Kök

Lisa Åsberg
lisa@lisasberg.se

070-6031964