Aktuellt

Intresseförfrågan ang. utbildning till MH/MT-figuranter

Vi planerar inom Distriktet för att arrangera en utbildning till MH resp. MT-figuranter,
med en inledande Allmän Mentalkunskap (M1) den 25:e november, och en fortsättning
vårvintern -18. Tanken är att utbildningen skall vara genomförd innan mentalproven drar igång i vår. Plats för kursen blir antingen Gävle eller Sandviken.
För att genomföra utbildningen bör vi vara c:a 8-12 deltagare, därför vill vi veta hur många som är intresserade. När vi fått tillräckligt stort intresse skickar vi ut en inbjudan.
Info om plats, tid, kursavgift mm. Kommer på inbjudan.

Om du är intresserad att gå kursen, hör av dig senast 15 november till:

Magnus Andersson     nilsesgard@telia.com              073-274 31 13
eller
Hans Kinn                hans.kinn@soderhamn.com       0760-47 81 86