Aktuellt

SNWK - Svenska Nose Work klubben – DOMARUTBILDNING för SBK domare.

SNWK - Svenska Nose Work klubben – DOMARUTBILDNING för SBK domare.

Sporten Nose Work blev officiell tävlingsgren under SKK den 1/1 2017 och det är ett väldigt stort intresse för att tävla i Nose Work. Vi har för närvarande 27 domare varav 7 är från specialssökets tjänsteverksamhet och befogade att döma Nose Work klass 2 och klass 3. Övriga domare är för närvarande utbildade SNWK-instruktörer som genomgått domarutbildning och som får döma Nose Work klass 1. Många av dessa kommer att uppgraderas till klass 2 under höstens domarkonferens. Då många vill tävla och det är stort sug efter att arrangera tävlingar, behöver vi utöka domarkåren och gör därför en specialinriktad utbildning mot SBK-domare som får SNWK-modulen. Detta är en pilotutbildning och kommer därefter att utvärderas. Målgrupp: SBK bruksprovsdomare klass B2 som lägst eller patrullhunddomare med intresse för Nose Work. Vi ser gärna att du själv tränar eller tävlar i Nose Work, men det är inget krav. Antal: max ca 25 stycken med spridning över hela Sverige men vi ser gärna sökande från Norrland/Jämtland/Härjedalen/Skåne.

Plats: SBK Klubb i Sörmland, exakt vilken klubb kommer att meddelas till de som blir uttagna.

Tid: 16-17 september 09.00-17.00

Pris: 500:- inkl. material, fika och lunch som betalas efter kvitterad plats till bg 548- 0249

Upplägg: Regelverk och riktlinjer för domare, teori om Nose Work, SNWK´s värdegrunder och praktiskt arbete.

Examination: skriftligt prov och två godkända bakdömningar med två olika SNWKdomare.

Lärare: Maria Gabrielsson SBK- och SNWK domare & Adam Hübinette, SNWK överdomare

Välkomna in med er ansökan via mail snarast, dock senast den 1/8. Anmälan till Maria Gabrielsson via mail till maria@snwk.se Frågor besvaras av Maria på 070-538 41 69