Inlägg

Funktionärsutbildning

Tävlingssektorn Gävleborg.

Det har efterfrågats en del funktionärsutbildningar både inom bruks och lydnad. Nedan kan ni se vad som krävs i meritväg för att få gå dessa utbildningar och hur många timmar dom är på. ALLA anmälningar skall följa det som står i planen. Anmälan skall skickas till Tävlingsgruppen genom lokalklubb skall vara oss tillhanda senast 2017-12-01

Anmälan till leffej1958@gmail.com

Utbildningsplan - Regional utbildning Domarutbildning för lydnadsdomare

Målgrupp Medlem i SBK.

Tävlingsledare i lydnadsklass. Tävlingsmerit 2:a pris i klass III. Rekommenderad av sin klubbstyrelse eller distrikt. För auktorisation krävs ålder lägst 21 år. Antal elever Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd. För deltagande i praktiskt prov för I:a klassdomare fordras: a) att minst två år förflutit sedan provtillfället i vilket II:a klass auktorisation erhållits. b) att distriktsstyrelsen tillstyrker deltagande Anmälan Till distriktet via klubben. Omfattning Ca 14 timmar (exklusive aspiranttjänstgöring och aspirantprov).

Utbildningsplan - Regional utbildning Tävlingsledarkurs i lydnadsklass

Målgrupp Medlem i SBK.

Tävlingsmerit 2:a pris i klass II eller inneha motsvarande erfarenheter Rekommenderad av sin klubbstyrelse. Antal elever Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd. Anmälan Till distriktet via klubben. Omfattning Ca 20 timmar (exklusive utbildningskontroll).

Utbildningsplan - Regional utbildning 1-B domarkurs

Praktiskt prov för IB-domarskap består i bedömning av hundar i rapport- och sökhundsgruppen. För deltagande i praktiskt prov för I klass fordras: a) att minst två år förflutit sedan prov i vilket II klass auktorisation för aktuell kategori erhållits. b) att vederbörande fungerat som domare i den utsträckning distriktet finner tillräcklig c) att distriktsstyrelsen även i övrigt tillstyrker deltagande. Omfattning Efter behov. Här kommer vi att gå igenom dom regler som man ska ha insikt i att döma ekipagen i Elitklasserna Vad man skall tänka på i alla bedömningar!

Utbildningsplan - Regional utbildning. 2 B-domarkurs

Målgrupp Medlem i SBK.

Tävlingsmerit godkänd i lägre klass. Auktoriserad som B-tävlingsledare. Rekommenderad av sin klubbstyrelse. (För auktorisation krävs ålder lägst 21 år.) Antal elever Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd. Anmälan Till distriktet via klubben. Omfattning Ca 40 timmar (exklusive aspiranttjänstgöring och aspirantprov).

Utbildningsplan - Regional utbildning B-Tävlingsledarkurs

Målgrupp Medlem i SBK.

Tävlingsmerit godkänd i lägre klass eller av klubbstyrelse bedöms ha förvärvat motsvarande erfarenhet på annat sätt. Rekommenderad av sin klubbstyrelse. (För auktorisation krävs ålder lägst 18 år.) Antal elever Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd. Anmälan Till distriktet via klubben. Omfattning Ca 60 timmar (exklusive utbildningskontroll). Utbildningsplan .

Regional utbildning Tävlingssekreterarkurs

Målgrupp Medlem i SBK

Rekommenderad av sin klubbstyrelse (För auktorisation krävs ålder lägst 18 år) Antal elever Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd Anmälan Till distriktet via klubben Omfattning Ca 21 timmar (exklusive utbildningskontroll)

 

Vid intresse att utbilda sig till funktionär, kontakta

Birgitta Åström  astrombirgitta1@gmail.com  076-1186769


Intresseförfrågan ang. utbildning till MH/MT-figuranter

Vi planerar inom Distriktet för att arrangera en utbildning till MH resp. MT-figuranter,
med en inledande Allmän Mentalkunskap (M1) den 25:e november, och en fortsättning
vårvintern -18. Tanken är att utbildningen skall vara genomförd innan mentalproven drar igång i vår. Plats för kursen blir antingen Gävle eller Sandviken.
För att genomföra utbildningen bör vi vara c:a 8-12 deltagare, därför vill vi veta hur många som är intresserade. När vi fått tillräckligt stort intresse skickar vi ut en inbjudan.
Info om plats, tid, kursavgift mm. Kommer på inbjudan.

Om du är intresserad att gå kursen, hör av dig senast 15 november till:

Magnus Andersson     nilsesgard@telia.com              073-274 31 13
eller
Hans Kinn                hans.kinn@soderhamn.com       0760-47 81 86