Inlägg

SNWK - Svenska Nose Work klubben – DOMARUTBILDNING för SBK domare.

SNWK - Svenska Nose Work klubben – DOMARUTBILDNING för SBK domare.

Sporten Nose Work blev officiell tävlingsgren under SKK den 1/1 2017 och det är ett väldigt stort intresse för att tävla i Nose Work. Vi har för närvarande 27 domare varav 7 är från specialssökets tjänsteverksamhet och befogade att döma Nose Work klass 2 och klass 3. Övriga domare är för närvarande utbildade SNWK-instruktörer som genomgått domarutbildning och som får döma Nose Work klass 1. Många av dessa kommer att uppgraderas till klass 2 under höstens domarkonferens. Då många vill tävla och det är stort sug efter att arrangera tävlingar, behöver vi utöka domarkåren och gör därför en specialinriktad utbildning mot SBK-domare som får SNWK-modulen. Detta är en pilotutbildning och kommer därefter att utvärderas. Målgrupp: SBK bruksprovsdomare klass B2 som lägst eller patrullhunddomare med intresse för Nose Work. Vi ser gärna att du själv tränar eller tävlar i Nose Work, men det är inget krav. Antal: max ca 25 stycken med spridning över hela Sverige men vi ser gärna sökande från Norrland/Jämtland/Härjedalen/Skåne.

Plats: SBK Klubb i Sörmland, exakt vilken klubb kommer att meddelas till de som blir uttagna.

Tid: 16-17 september 09.00-17.00

Pris: 500:- inkl. material, fika och lunch som betalas efter kvitterad plats till bg 548- 0249

Upplägg: Regelverk och riktlinjer för domare, teori om Nose Work, SNWK´s värdegrunder och praktiskt arbete.

Examination: skriftligt prov och två godkända bakdömningar med två olika SNWKdomare.

Lärare: Maria Gabrielsson SBK- och SNWK domare & Adam Hübinette, SNWK överdomare

Välkomna in med er ansökan via mail snarast, dock senast den 1/8. Anmälan till Maria Gabrielsson via mail till maria@snwk.se Frågor besvaras av Maria på 070-538 41 69


Bruks KM 10 september

10 september arrangeras Bruks KM på Sandvikens BK. Start kl 9:00

Ytterliggare detaljer meddelas senare.

Bestämmelserna är så här:
 

Appellklass kör appellklass spår och appell-lydnad. 

De som blivit uppflyttade från appellklass kör lägre klass spår och lydnadsmomenten i den klass man normalt tävlar i. 

Det fordras  minst medelbetyg  5,0 för att få titeln Klubbmästare. 

 

Anmälan till Birgitta på tel. 076-1186769 (gärna per sms)eller email astrombirgitta1@gmail.com, senast söndag 3 september. Anmälan ska innehålla namn på förare, namn på hunden enligt reg.bevis samt vilken klass man tävlar i.


Inbjudan till föreläsning med Annika Falkenberg

Välkommen på föreläsning och workshop om hundar!

“Rörelseanalys och grundläggande fysträning för hundar i rörelse”

med Annika Falkenberg

Fredag 22 september:

Föreläsning på Furusalen (Silvanum), Gävle

Tid: 18.30 - 21.00

 

Lördag 23 september:

Praktisk workshop med deltagares hundar,

på Sandvikens BK, Sandviken

Tid: 9.00 - 16.00

Ta chansen Du som är aktiv, tränar, tävlar eller lever livet med Din hund. Annika kommer att berätta om hur du kan utveckla och guida din hund att förbättra sin fysiska kapacitet.

 

Föreläsning och Workshop arrangeras av VETFYSIO 

i samarbete med Studiefrämjandet Gästrikland.

Vid analys av hundens rörelser ses vilka rörelser den redan är bra på att utföra och vilka den har svårare för. Utifrån rörelseanalys planeras vilka av hundens rörelser som behöver stärkas. Fysträning har till syfte att optimera hundens funktion och öka möjligheten till ett sunt och hälsosamt liv. För alla aktiva hundar kan individuellt planerad fysträning minska skaderisker och öka hundens prestationsförmåga.

Workshopen på lördagen är praktiskt inriktad och vi kommer att arbeta utifrån de hundar som finns med på workshopen. Observera att workshopen inte innebär en full analys av varje deltagares hund, utan är till för att du som hundägare ska hinna lära dig så mycket som möjligt.

Genom att öka kunskapen om hur rörelser fungerar och vilka mekanismer som styr valet av rörelser, ökar din förståelse för hur hundens fysträning ska bli effektiv och rolig på samma gång.

Annika kommer att gå igenom grundövningar som bygger på hundens naturliga rörelser.

 

Presentation av föreläsaren

Annika Falkenberg är leg. sjukgymnast, godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Hon har lång erfarenhet av arbete med hundar på djurklinik och driver idag Hundverksta’n Sport & Rehabcenter med inriktning rehabilitering, friskvård och sport.

Hennes första bok Friskvård för hund utkom 2005. Efterföljande böcker är Friskvårdens grundstenar för valpar och unghundar samt Rörelseboken som utkom i år.

Annika är aktiv hundsportare och har tränat och tävlat med egna hundar i olika grenar sedan 1992. Annika delar sitt hundliv med långhåriga collien Aske och australiska kelpien Dejmi.

 

Anmälan & kostnad

Föreläsning fredag 22 september: 300 kr.

Workshop lördag 23 september + föreläsning fredag 22 september, med hund / utan hund (lunch ingår): 1000 kr

Fredagens föreläsning kommer att ligga till grund för vår praktiska workshop på lördagen och därför måste alla som ska delta på lördagen vara med på fredagens kvällsföreläsning.

Antalet deltagare på lördagen är begränsat till 15 med hund och 10 utan hund. Antalet deltagare på fredagen inte är begränsat. Om du anmäler dig till lördagens workshop ingår deltagandet på fredagen och du behöver inte anmäla dig till det separat

På lördagen har vi, tack vare företaget Vetoquinol, utlottning av träningsredskap för hundar samt att vi bjuder på lunch!

Anmälan till

Studiefrämjandet Gävle/Sandviken. Sista anmälningsdag är 30 augusti och det är först till kvarn som gäller. Observera att din anmälan inte är komplett förrän inbetalning av deltagaravgiften har skett. Anmälan är bindande och deltagaravgiften återbetalas inte vid återbud senare än 14 dagar innan föreläsning respektive workshop.

 


Onsdagsträning!!

Imorgon 2 aug startar onsdagsträningarna igen efter sommaruppehållet!

Träningen startar kl 18:00 och det kan förekomma skott fram till kl 18:45.

Ansvarig 2 aug är Monica Mattsson.

Välkommen!