Inlägg

Valberedningen söker folk!

Valberedningen söker nu med ljus och lyckta efter engagerade medlemmar som vill hjälpa till i styrelse och sektioner under kommandeverksamhets år.

 

Vill du alt känner du någon som vill vara en del av arbetet med vår klubb, kontakta Valberedningen:

Monica Mattsson mmattsson63@gmail.com 073-6588728

Arnold Peterson peterson.arnold@gmail.com 070-6670770

Helen Karlsson 026-257275


Bruks SM 2017 - Funktionärer sökes

2017 kommer Bruks SM att arrangeras av Gävleborgs distrikt. Sandvikens BK är ansvarig för att annordna "Uppletande av föremål". Utförandet av detta kommer ske i Skutskär, som är centralort för SMet. Vi behlver därför ett antal funktionärer som kan hjälpa till att valla området som föremålen kommer läggas ut. Samt vara inropare av de tävlande, så att aktiviteterna flyter på i ett jämt tempo.

Intresserade som vill hjälpa till kan höra av sig till

Sune Åström 070-5287388 suneastrom@icloud.com

eller Birgitta 076-1186769 (kvällstid) astrombirgitta1@gmail.com

gärna så snart som möjligt, eftersom planeringsarbete pågår just nu.